Hadits Arba’in ke-9 sampai dengan ke-11 - Cuma Berbagi

Hadits Arba’in ke-9 sampai dengan ke-11

Hadits ke-9 : Menaati Perintah & Menjauhi Larangan Agama

Abu Hurairah Abdur Rahman bin Sahr ra. berkata,

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Apa yang kularang untuk kalian maka tinggalkanlah dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap para Nabi mereka.
(HR Bukhori Muslim)


Hadits ke-10 : Syarat Terkabulnya Doa

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda :

Sesungguhnya Allah Dzat yang baik dan hanya menerima perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin segala apa yang diperintahkan kepada para Rasul.

Allah berfirman : Wahai Para Rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal sholih (Al-Mukminun : 51).

Allah juga berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah kalian dari makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian (Al-Baqarah : 172).

Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh, hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia lalu menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa : Ya Rabb, Ya Rabb. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang yang haram. maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?
(HR Muslim)


Hadits ke-11 : Memilih Yang Diyakini & Meninggalkan Yang Diragukan

Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra. cucu kesayangan Rasulullah saw berkata :

Aku telah hafal sabda Rasulullah saw : Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu.
(HR. Tirmidzi dan Nasa'i, Tirmidzi berkata : ini adalah hadits hasan shahih)

0 Tanggapan untuk "Hadits Arba’in ke-9 sampai dengan ke-11"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel